Ferielukning kontoret

Kontoret holder ferie i uge 34 og 35, såfremt der forekommer driftsforstyrrelser kan driftslederen kontaktes på 40 19 84 09